Senatoren

Leden van JCI die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan JCI (lokaal, nationaal, internationaal) kunnen in principe worden voorgedragen voor het senatorship door de eigen Kamer. Het senatorship is een persoonlijk JCI Award. In de internationale statuten staat hierover: "A life entitled JCI Senatorship may be awarded to individual members or past members as means of honouring them for rendering outstanding service to the JCI organization".

Door JCI Nederland is deze definitie van senator verder geoperationaliseerd. Hiertoe zijn criteria en procedures opgesteld.

Onze senatoren

Harald Ernens

Hans Fiering

Tibert Lagarde

Guus Gerards

Marlon Hanssen

Susanne Habets

Marcel Werrij

Randy Caenen

Hub Sanders

Peter Szymkowiak

Willem Thissen

Lou Maessen

Jef van Melik

Jose Rensen-Giesen